Welcome to Green Yoga

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนกับ ครูนก ได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 089-694-7722 หรือที่ e-mail , nokgreenyoga@gmail.com

Working Hours
Monday 9:30-11:00
Tuesday 9:30-11:00
Wednesday 9:30-11:00
Thursday 9:30-11:00
Friday 9:30-11:00
Saturday 8:30-12:00
Sunday 8:30-10:00

จันทร์ - อาทิตย์

089-694-7722

12 ซอยสามัคคี 58/16 ถนนประชาชื่น ท่าทราย นนทบุรี 11000

Top

Yoga Tag

การพัฒนาการสอนของครูนก กับการเข้าอบรมหลักสูตรครูโยคะชั้นสูง 2

การอบรมระดับครูโยคะที่เน้นทักษะของรู้จักการเคลื่อนไหวร่างกายที่จะรักษาหรือบำบัดผู้ที่บาดเจ็บ หลักสำคัญคือการใช้อาสนะที่ง่ายขึ้น ให้ผู้เรียนได้ฟังตัวเองได้เต็มที่ ให้ผู้เรียนหาความแข็งแรง และให้การฝึกโยคะช่วยให้ร่างกายพื้นฟูจากอาการบาดเจ็บ ...

การพัฒนาการสอนของครูนก กับการเข้าอบรมหลักสูตรครูโยคะชั้นสูง

ครูนกได้เรียนรู้หลักสำคัญของการสอนในแนววินยาสะ ใช้อาสนะกับจังหวะลมหายใจให้สัมพันธ์กัน การจัดเรียงอาสนะอย่างเหมาะสม ทักษะการเตรียมชั้นเรียนตั้งแต่ระดับทั่วไป ปานกลางและชั้นเรียนขั้นสูง...

ฝึกโยคะท่ายืนกับครูนก

ท่ายืนเป็นท่าเริ่มต้นที่ให้หลักของการทรงตัว ให้ได้สังเกตุการทำงานของขา เพื่อให้มีความแข็งแรง มีกำลัง การทรงตัวอย่างมั่นคง ในท่ายืนยังได้บริหารสะโพก หัวเข่า ข้อเท้าเพื่อให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว...