Welcome to Green Yoga

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนกับ ครูนก ได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 089-694-7722 หรือที่ e-mail , nokgreenyoga@gmail.com

Working Hours
Monday 9:30-11:00
Tuesday 9:30-11:00
Wednesday 9:30-11:00
Thursday 9:30-11:00
Friday 9:30-11:00
Saturday 8:30-12:00
Sunday 8:30-10:00

จันทร์ - อาทิตย์

089-694-7722

12 ซอยสามัคคี 58/16 ถนนประชาชื่น ท่าทราย นนทบุรี 11000

Top

Training Tag

The Green Yoga, กรีนโยคะ / Posts tagged "Training"

การพัฒนาการสอนของครูนก กับการเข้าอบรมหลักสูตรครูโยคะชั้นสูง 2

การอบรมระดับครูโยคะที่เน้นทักษะของรู้จักการเคลื่อนไหวร่างกายที่จะรักษาหรือบำบัดผู้ที่บาดเจ็บ หลักสำคัญคือการใช้อาสนะที่ง่ายขึ้น ให้ผู้เรียนได้ฟังตัวเองได้เต็มที่ ให้ผู้เรียนหาความแข็งแรง และให้การฝึกโยคะช่วยให้ร่างกายพื้นฟูจากอาการบาดเจ็บ ...

การพัฒนาการสอนของครูนก กับการเข้าอบรมหลักสูตรครูโยคะชั้นสูง

ครูนกได้เรียนรู้หลักสำคัญของการสอนในแนววินยาสะ ใช้อาสนะกับจังหวะลมหายใจให้สัมพันธ์กัน การจัดเรียงอาสนะอย่างเหมาะสม ทักษะการเตรียมชั้นเรียนตั้งแต่ระดับทั่วไป ปานกลางและชั้นเรียนขั้นสูง...

ฝึกโยคะท่ายืนกับครูนก

ท่ายืนเป็นท่าเริ่มต้นที่ให้หลักของการทรงตัว ให้ได้สังเกตุการทำงานของขา เพื่อให้มีความแข็งแรง มีกำลัง การทรงตัวอย่างมั่นคง ในท่ายืนยังได้บริหารสะโพก หัวเข่า ข้อเท้าเพื่อให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว...

ประสบการณ์โยคะหลักสูตร 200 ชั่วโมงกับครู Noah Maze และ ครู Christina Sell

แนวทางการสอนโยคะของครู Noah Maze และ ครู Christina Sell เป็นการสอนที่ชัดเจน ให้หลักสำคัญในการสอนอาสนะ จะสอนนักเรียนให้รู้ว่าร่างกายส่วนไหนจะเคลื่อนไหวอย่างไร ตำแหน่งของร่างกายเป็นอย่างไร เพื่อความปลอดภัย และให้พลังงานไหลเวียนได้เหมาะสม...