Welcome to Green Yoga

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนกับ ครูนก ได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 089-694-7722 หรือที่ e-mail , nokgreenyoga@gmail.com

Working Hours
Monday 9:30-11:00
Tuesday 9:30-11:00
Wednesday 9:30-11:00
Thursday 9:30-11:00
Friday 9:30-11:00
Saturday 8:30-12:00
Sunday 8:30-10:00
Top
 

About Green Yoga

แนวทางของกรีนโยคะ

กรีนโยคะเปิดสอนหะฐะโยคะ มีสอนตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้น ระดับพื้นฐาน และระดับปานกลาง เหมาะกับผู้ที่ต้องการนำเอาโยคะเข้าไปในชีวิตประจำวัน และฝึกโยคะเพื่อเติมเต็มความสุขและพลังของร่างกายและจิตใจ

การฝึกอาสนะ


ครูนกสอนโยคะที่ให้หลักและการอธิบายการทำอาสนะอย่างมีขั้นตอนชัดเจน ใส่ใจในรายละเอียดของร่างกาย และความถูกต้องของอาสนะ (Alignment-based)

การสอนอาสนะของครูนก จะสอนนักเรียนให้รู้ว่าร่างกายส่วนไหนจะเคลื่อนไหวอย่างไร ตำแหน่งของร่างกายเป็นอย่างไร เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย ให้พลังงานไหลเวียนได้เหมาะสม แม้จะเป็นการฝึกโยคะที่ใช้กำลัง ใช้งานกล้ามเนื้อในแต่ละส่วน เพื่อให้การยืดเหยียดปลอดภัย แต่ขณะเดียวกันก็จะสอนท่าช่วยเพื่อให้ง่ายต่อผู้ฝึกที่ร่างกายยังเคลื่อนไหวได้จำกัด ผู้ฝึกจะได้ไม่ต้องฝืน หรือทำเกินกำลัง

Certificate ที่ได้รับ