Welcome to Green Yoga

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนกับ ครูนก ได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 089-694-7722 หรือที่ e-mail , nokgreenyoga@gmail.com

Working Hours
Monday 9:30-11:00
Tuesday 9:30-11:00
Wednesday 9:30-11:00
Thursday 9:30-11:00
Friday 9:30-11:00
Saturday 8:30-12:00
Sunday 8:30-10:00

จันทร์ - อาทิตย์

089-694-7722

12 ซอยสามัคคี 58/16 ถนนประชาชื่น ท่าทราย นนทบุรี 11000

Top

การพัฒนาการสอนของครูนก กับการเข้าอบรมหลักสูตรครูโยคะชั้นสูง 2

2 - 6 พฤศจิกายน 2559 เข้าอบรม Yoga Therapeutics Teacher Training กับ Ross Rayburn ที่สิงค์โปร์

การอบรมระดับครูโยคะที่เน้นทักษะของรู้จักการเคลื่อนไหวร่างกายที่จะรักษาหรือบำบัดผู้ที่บาดเจ็บ  หลักสำคัญคือการใช้อาสนะที่ง่ายขึ้น ให้ผู้เรียนได้ฟังตัวเองได้เต็มที่ ให้ผู้เรียนหาความแข็งแรง และให้การฝึกโยคะช่วยให้ร่างกายพื้นฟูจากอาการบาดเจ็บ 

ครู Ross Rayburn เป็นครูโยคะแนวอนุสราโยคะ มีความถนัดในการใช้โยคะเพื่อช่วยบำบัดรักษาผู้ที่ร่างกายบาดเจ็บ

ครู Ross Rayburn ใจดี เป็นครูที่ถ่อมตัว อารมณ์ดี และสอนอย่างใจเย็นมาก มีการอธิบายและการสอนลงมือปฎิบัติ จับคู่เพื่อฝึกทักษะการเข้าใจการช่วยเหลือผู้ฝึกโยคะที่บาดเจ็บและมีข้อจำกัดในการฝึกโยคะ

ครู Ross Rayburn เป็นครูโยคะแนวอนุสราโยคะ มีความถนัดในการใช้โยคะเพื่อช่วยบำบัดรักษาผู้ที่ร่างกายบาดเจ็บ แม้จะเป็นครั้งแรกที่ครูนกได้เรียนกํบครู Ross แต่ด้วยประสบการณ์ของครูนกจากการเป็นนักเรียนอนุสราโยคะมาหลายปี จึงไม่ยากที่จะเข้าใจ  และทำให้ได้พัฒนาทักษะของทิศทางของร่างกายในการฝึกอาสะ  หลักสูตรนี้เน้นการใช้อาสนะที่ง่ายขึ้น แต่มีพลัง  การได้อบรมและฝึกหัดวิธีการจัดปรับร่างกายของผู้ฝึกที่ได้รับบาดเจ็บเป็นสิ่งที่มีค่ามีความหมายมาก  การเข้าอบรบเป็นการเพิ่มความมั่นใจที่จะนำความรู้มาใช้กับการสอนให้กับผู้เรียนทั้งระดับเริ่มต้น ไปจนถึงระดับสูง

Pinnada Kengchon

ครูนก ครูโยคะที่มีประสบการณ์สอนมากกว่าสิบปี เน้นการสอนโยคะที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ฝึกป้องกันอาการบาดเจ็บเสริมสร้างความแข็งแรง

No Comments

Post a Comment