Welcome to Green Yoga

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนกับ ครูนก ได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 089-694-7722 หรือที่ e-mail , nokgreenyoga@gmail.com

Working Hours
Monday 9:30-11:00
Tuesday 9:30-11:00
Wednesday 9:30-11:00
Thursday 9:30-11:00
Friday 9:30-11:00
Saturday 8:30-12:00
Sunday 8:30-10:00

จันทร์ - อาทิตย์

089-694-7722

12 ซอยสามัคคี 58/16 ถนนประชาชื่น ท่าทราย นนทบุรี 11000

Top

การพัฒนาการสอนของครูนก กับการเข้าอบรมหลักสูตรครูโยคะชั้นสูง

12-16 ตุลาคม 2559 เข้าอบรม Vinyasa Teacher Intensive & Immersion กับ Noah Maze ที่สิงค์โปร์

ครูนกได้เรียนรู้หลักสำคัญของการสอนในแนววินยาสะ ใช้อาสนะกับจังหวะลมหายใจให้สัมพันธ์กัน การจัดเรียงอาสนะอย่างเหมาะสม ทักษะการเตรียมชั้นเรียนตั้งแต่ระดับทั่วไป ปานกลางและชั้นเรียนขั้นสูง

ในห้องเรียนของครู Noah การฝึกจะเข้มข้น ใช้พละกำลังมาก ขณะเดียวกันครู Noah ก็เป็นคนอารมณ์ขัน เป็นชั้นเรียนที่สนุก

ครูนกเรียนโยคะกับครู Noah Maze ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 และเป็นนักเรียนของครู Noah เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การเรียนกับครู Noah ช่วยให้ตัวเองได้พัฒนาทั้งการฝึกอาสนะ ทักษะเรื่องของร่างกาย และทักษะการสอนของตัวเองอยู่เสมอ ในห้องเรียนของครู Noah การฝึกจะเข้มข้น ใช้พละกำลังมาก ขณะเดียวกันครู Noah ก็เป็นคนอารมณ์ขัน เป็นชั้นเรียนที่สนุก

Pinnada Kengchon

ครูนก ครูโยคะที่มีประสบการณ์สอนมากกว่าสิบปี เน้นการสอนโยคะที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ฝึกป้องกันอาการบาดเจ็บเสริมสร้างความแข็งแรง

No Comments

Post a Comment