Welcome to Green Yoga

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนกับ ครูนก ได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 089-694-7722 หรือที่ e-mail , nokgreenyoga@gmail.com

Working Hours
Monday 9:30-11:00
Tuesday 9:30-11:00
Wednesday 9:30-11:00
Thursday 9:30-11:00
Friday 9:30-11:00
Saturday 8:30-12:00
Sunday 8:30-10:00

จันทร์ - อาทิตย์

089-694-7722

12 ซอยสามัคคี 58/16 ถนนประชาชื่น ท่าทราย นนทบุรี 11000

Top

ประสบการณ์โยคะหลักสูตร 200 ชั่วโมงกับครู Noah Maze และ ครู Christina Sell

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ครูนกเรียนจบหลักสูตรคอร์สครูโยคะ 200 ชั่วโมง จาก Noah Maze Yoga โดยเรียนโยคะหลักสูตรครูกับครู Noah Maze และ ครู Christina Sell ใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียนด้วยกัน (ธันวาคม 2555, เมษายน 2556, กรกฎาคม 2556 และตุลาคม 2556) การอบรมคอร์สครูนี้มีทั้งการฝึกอาสนะแบบเข้มข้น การเรียนภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติของหลักสูตรคอร์สครูโยคะ

แนวทางการสอนโยคะของครู Noah Maze และ ครู Christina Sell เป็นการสอนที่ชัดเจน จะสอนนักเรียนให้รู้ว่าร่างกายส่วนไหนจะเคลื่อนไหวอย่างไร ตำแหน่งของร่างกายเป็นอย่างไร

แนวทางการสอนโยคะของครู Noah Maze และ ครู Christina Sell เป็นการสอนที่ชัดเจน ให้หลักสำคัญในการสอนอาสนะ จะสอนนักเรียนให้รู้ว่าร่างกายส่วนไหนจะเคลื่อนไหวอย่างไร ตำแหน่งของร่างกายเป็นอย่างไร เพื่อความปลอดภัย และให้พลังงานไหลเวียนได้เหมาะสม

แม้จะเป็นการฝึกโยคะที่ใช้กำลัง ใช้งานกล้ามเนื้อในแต่ละส่วน เพื่อให้การยืดเหยียดปลอดภัย แต่ขณะเดียวกันก็จะสอนท่าช่วยเพื่อให้ง่ายต่อผู้ฝึกที่ร่างกายยังเคลื่อนไหวได้จำกัด จะได้ไม่ต้องฝืน หรือทำเกินกำลัง

การเข้าอบรมเป็นการเติมเต็มความรู้เรื่องอาสนะ ความรู้ในการจัดชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการสอน และความรู้ในการสังเกตนักเรียนเพื่อช่วยปรับการฝึกให้เหมาะสม สิ่งสำคัญคือการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โยคะกับเพื่อนครูในชั้นเรียน นับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าต่อตัวเองที่สุด

ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นครูโยคะที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Yoga Alliance – RYT 200

Pinnada Kengchon

ครูนก ครูโยคะที่มีประสบการณ์สอนมากกว่าสิบปี เน้นการสอนโยคะที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ฝึกป้องกันอาการบาดเจ็บเสริมสร้างความแข็งแรง

No Comments

Post a Comment